đường xưa không lối mã số karaoke 5 số Uy Thi Ca - Lời: Thơ: Sakya Tâm Thiện   62054

62054

đường xưa không lối

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke duong xua khong loi

Gió nghiệp muôn trùng biển thức lao xao dầu thân cát bụi một chốn thanh...

Lời bài hát đường xưa không lối

Gió nghiệp muôn trùng
biển thức lao xao
dầu thân cát bụi
một chốn thanh cao
lòng trần sóng cuộn
ở đây ta ngồi
bước chân qua lại
đường xưa không lối
hít thở nhịp nhàng
một cõi thênh thang
vô thường vô ngã
thôi dừng lang thang
hít dài tôi biết
thở dài tôi hay
nhẹ nhàng an trú
vĩnh hằng xưa nay
chéo hai chân ngồi
một điểm dung thông
tức tâm tức Phật
tức sắc tức không
hít dài tôi biết
thở dài tôi hay
nhẹ nhàng an trú
vĩnh hằng xưa nay
chéo hai chân ngồi
một điểm dung thông
tức tâm tức Phật
tức sắc tức không

Gió nghiệp muôn trùng
biển thức lao xao
dầu thân cát bụi
một chốn thanh cao
lòng trần sóng cuộn
ở đây ta ngồi
bước chân qua lại
đường xưa không lối
hít thở nhịp nhàng
một cõi thênh thang
vô thường vô ngã
thôi dừng lang thang
hít dài tôi biết
thở dài tôi hay
nhẹ nhàng an trú
vĩnh hằng xưa nay
chéo hai chân ngồi
một điểm dung thông
tức tâm tức Phật
tức sắc tức không
hít dài tôi biết
thở dài tôi hay
nhẹ nhàng an trú
vĩnh hằng xưa nay
chéo hai chân ngồi
một điểm dung thông
tức tâm tức Phật
tức sắc tức không
tức tâm tức Phật
tức sắc tức không
tức tâm tức Phật
tức sắc tức không
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat duong xua khong loi đường xưa không lối mã số karaoke 5 số Uy Thi Ca - Lời: Thơ: Sakya Tâm Thiện   62054 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke duong xua khong loi
ma so bai hat duong xua khong loi, tim ma so karaoke duong xua khong loi, ma so duong xua khong loi, ma bai hat duong xua khong loi, ma so bai duong xua khong loi, duong xua khong loi karaoke ma so, duong xua khong loi karaoke 5 so, duong xua khong loi ma so karaoke, karaoke ma so duong xua khong loi, ma karaoke duong xua khong loi, duong xua khong loi ma so, ma bai duong xua khong loi, ma so karaoke 5 so duong xua khong loi, ma so karaoke 5 so bai duong xua khong loi, msbh duong xua khong loi, ma so karaoke bai duong xua khong loi, karaoke 5 so duong xua khong loi, duong xua khong loi karaoke