we wish you a merry christmast mã số karaoke 5 số Nhạc Anh 50995

50995

we wish you a merry christmast

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke we wish you a merry christmast

We wish you a merry christmast…
Nhạc sĩ: Nhạc Anh

Lời bài hát we wish you a merry christmast

We wish you
a merry christmas
we wish you
a merry christmas
we wish you
a merry christmas
and a happy
new year
good tidings
we bring
to you
and your kin
good tidings
for christmas
and happy
new year
oh bring us
a figgy pudding
oh bring us
a figgy pudding
oh bring us
a figgy pudding
and a cup of
good cheer.

We wish you
a merry christmas
we wish you
a merry christmas
we wish you
a merry christmas
and a happy
new year
good tidings
we bring
to you
and your kin
good tidings
for christmas
and happy
new year
we wish you
a merry christmas
we wish you
a merry christmas
we wish you
a merry christmas
and happy
new year

We wish you
a merry christmas
we wish you
a merry christmas
we wish you
a merry christmas
and a happy
new year
good tidings
we bring
to you
and your kin
good tidings
for christmas
and happy
new year
We wish you
a merry christmas
we wish you
a merry christmas
we wish you
a merry christmas
and a happy
new year
We wish you
a merry christmas
and a happy
new year
We wish you
a merry christmas
and a happy
new year.
Cảm ơn bạn đã tra ma so bai hat we wish you a merry christmast we wish you a merry christmast mã số karaoke 5 số Nhạc Anh 50995 tai chonbaihat.net . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với ma so karaoke we wish you a merry christmast
ma so bai hat we wish you a merry christmast, tim ma so karaoke we wish you a merry christmast, ma so we wish you a merry christmast, ma bai hat we wish you a merry christmast, ma so bai we wish you a merry christmast, we wish you a merry christmast karaoke ma so, we wish you a merry christmast karaoke 5 so, we wish you a merry christmast ma so karaoke, karaoke ma so we wish you a merry christmast, ma karaoke we wish you a merry christmast, we wish you a merry christmast ma so, ma bai we wish you a merry christmast, ma so karaoke 5 so we wish you a merry christmast, ma so karaoke 5 so bai we wish you a merry christmast, msbh we wish you a merry christmast, ma so karaoke bai we wish you a merry christmast, karaoke 5 so we wish you a merry christmast, we wish you a merry christmast karaoke